Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Έγγραφα Ρακιντζή στη Βουλή: Οι 14 νομοθετικές ρυθμίσεις Σαμαρά υπέρ ημετέρων

Έγγραφα Ρακιντζή στη Βουλή: Οι 14 νομοθετικές ρυθμίσεις Σαμαρά υπέρ ημετέρωνΔεκατέσσερις συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που απαλλάσσουν δημόσιους λειτουργούς από ποινικές και αστικές ευθύνες (αναδρομικά, αλλά και σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο), καταγγέλλει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής σε έγγραφό του που απεστάλη στη Βουλή. Παράλληλα καταγγέλλει ότι το υπουργείο Οικονομικών απαίτησε να μην του υποδεικνύει την άσκηση φορολογικών ελέγχων! Τονίζεται πως όλες οι ρυθμίσεις έγιναν τα χρόνια του μνημονίου και στη συντριπτική τους πλειονότητα από την κυβέρνηση Σαμαρά...
Υπενθυμίζεται ότι ο Λ. Ρακιντζής είχε καταγγείλει στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας πως όποτε η ΓΕΔΔ έκανε ελέγχους "έπεφτε πάνω σε τοίχο προστασίας". Επίσης κατά τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης ζήτησε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη συγκεκριμένες καταγγελίες για κυβερνητικές τροπολογίες υπέρ ημετέρων. Στο έγγραφο Ρακιντζή μπορεί να βρει απαντήσεις...


Απάντηση στον Π. Καμμένο

Το έγγραφο Ρακιντζή απεστάλη από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνου Καμμένου.

Σε αυτό ο Λ. Ρακιντζής καταγγέλλει και την έλλειψη συνεργασίας με τη φορολογική διοίκηση, καθώς "η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από τον ΓΕΔΔ να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών"!

Οι 14 τακτοποιήσεις ημετέρων είναι:

1) Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων: το 2009 εντοπίσθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε διώξεις για απιστία στα μέλη του Δ.Σ. του ΟΣΚ, αλλά με το άρθρο 39 παρ. 12 του νόμου 4024/2011 νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι υπερβάσεις.

2) ΟΚΑΝΑ: το 2010 διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, που επιβεβαιώθηκαν από το ΓΛΚ και η έκθεση της ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με το άρθρο 111 του νόμου 4172/2013 δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

3) δημοτικές επιχειρήσεις: οι νόμοι 4071/2012 και 4170/2013 διέγραψαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η 49/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφάνθηκε ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

4) διάταξη 20 ημερών: με το άρθρο 1 παρ. ΙΕ.12 του νόμου 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κ.λπ. από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες κ.λπ., και, άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Η διάταξη αυτή έμεινε για 20 μέρες και επανήλθε η προηγούμενη! "Δημιουργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυσε για μία ημέρα", τονίζει ο Λ. Ρακιντζής.

5) ΟΑΕΕ: με το άρθρο 20 παρ. 6 εδάφιο β του νόμου 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

6) επιδόματα υπουργείου Υγείας: με το άρθρο 51 παρ. 9 του νόμου 3918/2011 παύει η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του υπουργείου Υγείας για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2005 έως 31 Σεπτεμβρίου 2010 και η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών.

7) δωροδοκία: με το άρθρο 68 του νόμου 4139/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα και ορίσθηκε ότι "δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης". Τελικά, ύστερα από έντονες αντιδράσεις, και της ΓΕΔΔ, η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τον νόμο 4198/2013.

8) PSI: με το άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του νόμου 4046/2012 απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν τη συμμετοχή στους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

9) ιδιωτικοποιήσεις: με το άρθρο 31 παρ. 4 του νόμου 4141/2013 αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, περιφέρειες και δήμους. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευθεί μέτρα εκτέλεσης, είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της στο ΤΑΙΠΕΔ είτε μέχρι να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οι ποινικές διώξεις.

10) δάνεια τραπεζών: στο άρθρο 78 του νόμου 4176/2013 ορίσθηκε ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των τραπεζών η σύναψη δανείων με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούνται 2 προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β) τηρήθηκαν οι κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

11) ΛΑΡΚΟ: με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 4224/2013 ορίσθηκε ότι τα μέλη του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου της ΛΑΡΚΟ δεν έχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την αποκρατικοποίηση ή την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Επίσης δεν έχουν ευθύνη για χρέη της προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ και οργανισμούς του δημοσίου.

12) αγροτικοί συνεταιρισμοί: με το άρθρο 19 του νόμου 4224/2013αναστέλλονται όλες οι ποινικές διώξεις για προέδρους και μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και για τα στελέχη τους (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, διαχειριστές, γραμματείς, ταμίες) με την προϋπόθεση ότι οι συνεταιρισμοί συγχωνεύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση.

13) ιδρύματα πρόνοιας: με το άρθρο 55 του νόμου 4262/2014 αναστέλλεται από την υπογραφή συμφώνου εξυγίανσης η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχουν πτωχευτικό χαρακτήρα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων.

14) ταβέρνες Σχινιά: με το άρθρο 63 του νόμου 4280/2014 ο υπουργός Περιβάλλοντος (ύστερα από τροπολογία 6 βουλευτών), και παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ, έδωσε παράταση 1 χρόνου στη λειτουργία 6 ταβερνών στο εθνικό πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα, οι οποίες λειτουργούσαν αυθαίρετα.
 
Του Κώστα Πουλακίδα
ΑΥΓΗ

4 σχόλια:

 1. 31/5/2010 ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ.
  ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ…1989!!! ΛΕΕΙ Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
  ΙΔΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ !!!
  Aπάντηση τoυ Π Καμμένου για την βίλα της πεθεράς τoυ στην Iκαρία


  "Βίλα ούτε είχα ούτε έχω στην Ικαρία.
  Πληρώνω όταν μένω με τα παιδιά μου στά ενοικιαζόμενα της πεθεράς μου που διαφημήσατε και σας στέλνω όλα τα παραστατικά νόμιμες αποδ.κ.τ.λ.
  Δέν έβγαλα καμία επιδότηση όπως σας αποδεικνύω γιατί πέραν του οτι δεν το επιτρέπω στην ηθική μου όταν το έχτισε όταν το αγόρασε ημιτελες το 1989 όταν κατέθεσε τον φάκελλο δέν γνώριζα ούτε την γυναίκα μου ούτε την πεθερά μου κυβέρνηση δε ήταν το ΠΑΣΟΚ...
  Βλέπε παραστατικά.
  Μετά το δημοσίευμα απαίτησε και έγινε έλεγχος όπως προβλέπεται απο επιθεωρητές και σας στέλνω τα φύλλα ελέγχου.
  Είμαι σίγουρος οτι θα τα αναρτήσετε με τον παρακάτω σύνδεσμο για να βοηθήσετε και μπλόκερ της παραμεθορίου και θα στείλετε και ποιός έκανε την αποστολή.
  Οταν τα βάζεις με υψιλόβαθμους της λέσχης μπίλτεμπεργκ σάν τον Βουρλούμη ο πόλεμος είναι γνωστός.
  Στη διάθεση σας
  Ευχαριστώ
  Πάνος Καμμένος βουλευτής
  Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. [[ ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΚΑΝΩ …ΛΑΘΟΣ…! ]] ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΝΟΣ ????
  Ακριβές αντίγραφο της Δεύτερης σελίδας της Απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου
  Αθήνα 24/08/2004 Αριθ. Πρωτ. 287169/11373
  Προς κ. Τζούλη Δέσποινα
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  ------------------------------------------ -------
  6. Την Αίτηση και τον Φάκελο υποψηφιότητας με αριθμ. Πρωτ. Α3/ΟΠ34/12/5/2003 που υποβλήθηκε στην ΕΤΑΣ ΑΕ. Αντένα, της Δομής Στήριξης « ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΔ, Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για ένταξη στο μέτρο 7.9 Δράση 7.9.1 « Ενίσχυση Τουριστικών Δραστηριοτήτων» του άξονα προτεραιότητας 7 του ΕΠ « ΑΑ-ΑΥ 2000-2006», σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
  7. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων/ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 15 της ΚΥΑ 505/2002 που πραγματοποιήθηκε στις 15.12.203.
  8. Την υπ΄18-02-2003 αρίθμ. 1072/18-02-2003 απόφαση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π «ΑΑ-Α.Υ 2000-2006» για την ένταξη της πράξης με κωδικό με κωδικό ΟΠΣ 82287 και τίτλο « Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  9. Την υπ΄αρίθμ.5491/20-07-2004 απόφαση της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π « ΑΑ-Α.Υ 2000-2006» με την οποίαν εγκρίνεται το υποέργο με τίτλο «Ίδρυση τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης στον οικισμό Γιαλισκάρι» της ανωτέρω πράξης
  10. Την υπ΄αριθμόν 250801/5365/15.04.2004 προέγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Γ.Δ
  11. Την αποδοχή από το φορέα με το 4/5/2004 έγγραφό του, των όρων της προέγκρισης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και το τροποποιημένο τεύχος τεχνικής περιγραφής αυτού όπως υποβλήθηκε από το φορέα μετά την αποδοχή της προέγκρισης υπαγωγής του.
  12. Τις με αρ. 151/700198-3 εγγυητικές επιστολές της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,κατάστημα
  13. Την ΣΑΕ 082/3 και ιδιαίτερα του με Κ.Α έργου 2003 ΣΕ08230098 αυτής
  [[[ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ]]]
  ==============================
  Άρθρο 1. Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου του Τελικού Αποδέκτη
  Α. Εγκρίνει την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 7,9 « Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» του ΕΠ «ΑΑ.Α.Υ» 2000-2006 του ΓΚ>Π>Σ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τα κάτωθι στοιχεία:
  1. Κωδικός υποέργου του επενδυτικού σχεδίου(82287-54) στο έργο με κωδικό Ο.Π.Σ 82287
  2. Φορέας Επενδυτικού Σχεδίου( Εφεξής αποκαλούμενος Τελικός Αποδέκτης) Τζούλη Δέσποινα
  3. ΑΦΜ: Ο74375826
  4. ΔΥΟ : Νέας Σμύρνης
  5. Υπεύθυνος έργου ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι Νομικό πρόσωπο:
  Τζούλη Δέσποινα του Κωνσταντίνου
  6. Δελτίο Ταυτότητος Νόμιμου αποδέκτη ΄η Νόμιμου εκπροσώπου Μ 237637
  7. Τίτλος Επένδυσης ‘’ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ»
  8. Τοποθεσία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου ΓΙΑΑΛΙΣΚΑΡΙ Δ. ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ/ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ/ ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΦΤΙΛΕΣ με ΒΙΛΕΣ

  "Ποια πεθερά; Μόνο με τον Πάνο Καμμένο είχα επικοινωνία από το 2005, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες και κανονίζαμε για τα πάντα, ακόμη και για τις πληρωμές".
  δήλωσε στην εφημερίδα "ΤΟ ΕΘΝΟΣ", ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή της βίλας στην Ικαρία με κοινοτικά κονδύλια, "καίγοντας" τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Καμμένο.

  Όπως καταγγέλλει (μεταξύ άλλων) ο εργολάβος από την Ικαρία κ. Γιάννης Καρίμαλης, ο Πάνος Καμμένος του είχε δώσει εντολή για την ανέγερση της βίλας και όχι η πεθερά του, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
  Επιπλέον η εφημερίδα εμφανίζει το βιβλίο κίνησης πελατών του ...τουριστικού καταλύματος
  όπου φαίνεται πως από το 2008 έως και το 2010 μόνο 10 πελάτες (11 εγγραφές) χρησιμοποίησαν τα δωμάτια της τουριστικής έπαυλης, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Π. Καμμένος (το κίτρινο υπογραμμισμένο). Τα στοιχεία του βιβλίου κίνησης θέτουν υπο αμφισβήτηση τη λειτουργία της έπαυλης ως τουριστικού καταλύματος, αφού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εμφανίζεται να το έχουν αξιοποιήσει μόνο 10 πελάτες! Μάλιστα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, γαμπρός της ιδιοκτήτριας, είχε κλείσει δωμάτια για 6 ολοκληρους μήνες από 15-08-2008 έως και τον Φεβρουάριο του 2009!
  Epikairo: Στα χνάρια του ξαδέφου του πρώην πρωθυπουργού Κωστα Καραμανλή, του Μιχάλη του Λιάπη ο Πάνος Καμμένος, τηρώντας πιστά την παράφραση του ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΟΥΣ συνθήματος του μορφώματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων:

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΦΤΙΛΕΣ με ΒΙΛΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΙΣΩ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !!!!!!

   ΕΓΓΡΑΦΟ: Πάνο την πουτσίσαμε!
   Η Ευτέρπη ζητάει πίσω τα λεφτά που έχωσε η ΕΕ στη βίλα στην Ικαρία...

   Ρε συ Πάνο, τι έγινε τελικά με εκείνη την πρόσληψη της υπαλλήλου που εκκρεμούσε ενώ το ξενοδοχείο λειτουργούσε κανονικά πάνω από 2 χρόνια; Την προσλάβαμε τελικά ή...
   Θυμίζουμε ότι έγγραφο ελέγχου της επιδότησης προς την πεθερά Καμμένου προκειμένου να αποπερατωθεί το ακίνητο που ανήκει και στη γυναίκα του και το οποίο ο Πανάρας χρησιμοποιεί σαν εξοχική βίλα, έδειχνε ότι μετά από 2 χρόνια λειτουργίας δεν είχε εκπληρωθεί ο βασικός όρος της επιδότησης: Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου...
   Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ απλό οι εισαγγελείς να ζητήσουν από την πεθερά Καμμένου να τους προσκομίσει αποδείξεις ότι τα 5 χρόνια της επιδότησης πλήρωνε ΙΚΑ για υπάλληλο που είχε υποχρέωση να προσλάβει... αν δεν έχει μάλλον θα πρέπει να φωνάξουμε σαν γερμανοτσολιάδες που μας λέει: "τα λεφτά μας πίσω ρε απατεώνες"

   Διαγραφή

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !