Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΕΡΓΙΑΣΑθήνα 20 Μαρτίου 2016 
Του Πέτρου Αντωνάκου (πολιτικού μηχανικού)
Όπως είναι γνωστό, η εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου-πολίτη.
Τα τελευταία όμως χρόνια η οικονομική κρίση ουσιαστικά έχει επιτεθεί στην εργασία προκαλώντας της ισχυρό πλήγμα, μετατρέποντας την σε ανεργία.
Οι έως σήμερα όμως προσπάθειες επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος, επειδή γίνονται με “οικονομίστικους” όρους και “ιδεολογισμούς”, είναι αναποτελεσματικές και έχουν αποτύχει επιτείνοντας το πρόβλημα.

Προσπαθώντας λοιπόν να συμβάλλω στην επίλυση του προβλήματος αυτού, καταθέτω την παρακάτω πρόταση για συζήτηση και επεξεργασία, συνδέοντας την απόδοση της φορολογίας των επιχειρήσεων με την ανεργία, μέσω ειδικά επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Επιχειρήσεις μορφής Α.Ε. - Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και λοιπόν σχημάτων, προσωπικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ, οι οποίοι φορολογούνται κανονικά και νόμιμα υποβάλλοντας τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις,προτείνω πιλοτικά για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, να πληρώνουν όχι λιγότερο από το 25-30% της προκύπτουσας δαπάνης φορολογίας τους, με την υποχρέωση όμως το υπόλοιπο έως 75-70% να το επενδύουν εντός τριμήνου στις επιχειρήσεις τους, προσλαμβάνοντας ισόποσης μισθολογικής δαπάνης ανέργους συμπολίτες, από τους εγγεγραμμένους στους επίσημους καταλόγους του ΟΑΕΔ.
Προτείνω επίσης, η συμμετοχή στο πρόγραμμα να είναι εθελοντική. Η δε επιλογή καθορισμού ποσοστού συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους, να είναι ελεύθερη.
Όποιος δηλαδή δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα αποδίδει κανονικά τους φόρους του στο Δημόσιο, οποιος όμως δηλώσει συμμετοχή, πρέπει να εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης, θα του ορίζεται ως ποινή υπό μορφή προστίμου, η προσαύξηση της προκύπτουσας φορολογίας του κατά το επιλέξιμο από τον ίδιον ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Ο έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος και ελέγχου των υποχρεώσεων του , θα γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση αυτή κατά την άποψή μου αντιμετωπίζει άμεσα την ανεργία χτυπώντας στην καρδιά του προβλήματος.
Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία επιδοτεί άμεσα την εργασία και έμμεσα την εργοδοσία, καθόσον δεν απαιτείται να παρεμβληθεί και να προηγηθεί η συγκέντρωση των φορολογικών εσόδων από την Πολιτεία και η εν συνεχεία διανομή τους σε προγράμματα επιδότησης, με την πιθανότητα μέρος αυτών των κεφαλαίων να μεταφερθούν σε άλλες κρατικές υποχρεώσεις, αλλά τα κεφάλαια αυτά άμεσα και στην πηγή τους, θα επιδοτούν την εργασία.
Η πρόταση όπως ανέφερα ήδη είναι σε πρωτόλεια μορφή και κατατίθεται για προβληματισμό, επεξεργασία και ανταλλαγή απόψεων.   
                                                             ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: