Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Χωρίς κανόνες εργασίας η ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ


Ενωτικό Αγωνιστικό Μετώπου Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ
07 Φεβρουαρίου 2024

 Με απλά λόγια και αληθινά επιχειρήματα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Επιβάλλεται από το νόμο, οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, εφόσον απασχολούν προσωπικό περισσότερο από 70 εργαζόμενους, να καταρτίσουν Κανονισμό Εργασίας που να ρυθμίζει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας, ανάμεσα σε αυτές και στο προσωπικό τους, που συνδέεται με σχέση εργασίας.
Κάθε Κανονισμός Εργασίας είναι η συλλογική ρύθμιση των ατομικών σχέσεων εργασίας μιας