Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ τ. Ο.Ε.Κ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Του Πέτρου Αντωνάκου
 (πολ. μηχανικού)
Αθήνα 28-1-2018
Μετά τις εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, τόσο για τις ρυθμίσεις αποπληρωμής των εργατικών κατοικιών και της έκδοσης τίτλων οριστικής παραχώρησης τους στους δικαιούχους οικιστές, όσο και για τις ρυθμίσεις οφειλών των δανειοληπτών για χορηγηθέντα από κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ. δάνεια, πρέπει κατά την άποψή μου να ρυθμιστούν και οι οφειλές των δανειοληπτών για στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες με επιδοτούμενο επιτόκιο από τον τ. Ο.Ε.Κ. νυν Ο.Α.Ε.Δ.

    Προσπαθώντας να συμβάλω στον προβληματισμό για τον τρόπο ρύθμισης των δανείων αυτών, καταθέτω αρχικά προς συζήτηση τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες: 

1.      Συγκέντρωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε καταστάσεις όλων των στοιχείων (ύψος δανείου, οφειλή κ.λ.π.) των δανειοληπτών στους οποίους έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο από τις συστημικές και μη τράπεζες, με επιδοτούμενο από τον τ. Ο.Ε.Κ. επιτόκιο.
2.    Διάκριση των δανειοληπτών του προγράμματος αυτού, σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες:
    α)  Μη ενήμεροι δανειολήπτες με κάθε μορφής ληξιπρόθεσμες οφειλές (κόκκινα δάνεια).
β)  Ενήμεροι δανειολήπτες που εξυπηρετούν με τον οποιοδήποτε τρόπο τα δάνειά τους.
3.   Οι δανειολήπτες της κατηγορίας (2α) (κόκκινα δάνεια) διακρίνονται στη συνέχεια με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια σε δύο (2) νέες κατηγορίες:
α1) Δανειολήπτες με αποδεδειγμένα οικονομική αδυναμία ανταπόκρισης στην    εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου τους και
α2) Δανειολήπτες που ενώ αποδεδειγμένα έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές).
4.     Οι δανειολήπτες της κατηγορίας (2β) με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια θα επιμερισθούν στη συνέχεια σε περισσότερες κατηγορίες, ανάλογα με τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των δανείων τους σε συνδυασμό όμως με τις ανάγκες διαβίωσής τους,
5.      Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες,  ο Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει σε συνεννόηση με το σύνολο των τραπεζών ή με κάθε τράπεζα χωριστά, να προβεί στην αγορά των οφειλών των δανειοληπτών της κατηγορίας 2α (κόκκινα δάνεια) στην τιμή που θα τα αγόραζαν από τις τράπεζες οι εταιρείες αγοράς και διαχείρισης κόκκινων δανείων (funds). Η τιμή που θα συμφωνηθεί με τις τράπεζες θα αποπληρωθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. με διακανονισμό. Ταυτόχρονα δε, η υποθήκη των δανείων αυτών θα μεταφερθεί από τις τράπεζες στον Ο.Α.Ε.Δ.
6.     Στη συνέχεια ο Ο.Α.Ε.Δ. ανάλογα με τα οριζόμενα κριτήρια (κοινωνικά, εισοδηματικά και περιουσιακά) θα αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε δανειολήπτης της κατηγορίας (3α1) θα αποπληρώνει το δάνειο του (χρόνος, ποσό δόσης).
    Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο άδικος και επώδυνος πλειστηριασμός των κατοικιών των δανειοληπτών που είναι πραγματικά σε οικονομική αδυναμία. Ταυτόχρονα θα αποκαλυφθούν οι “στρατηγικοί κακοπληρωτές” της κατηγορίας (3α2), οι οποίοι αν συνεχίσουν να μην ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, θα βεβαιώνεται η οφειλή τους στην εφορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
7.       Τέλος για τους δανειολήπτες της κατηγορίας 2β, οι οποίοι ανταποκρίνονται μεν στην εξυπηρέτηση του δανείου τους αλλά με μεγάλες δυσκολίες, πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος παρέμβασης από τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό να βοηθηθούν καθορίζοντας και εδώ ρυθμίσεις αποπληρωμής με ευνοϊκούς όρους μέσω αντικειμενικών κριτηρίων, ανάλογα με το πλήθος τους, το συνολικό ύψος των δανείων τους και το κόστος αγοράς των οφειλών τους, το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα ταυτίζεται με την τιμή αγοράς από τα funds.

Την παραπάνω πρόταση σε περίπτωση που τύχει ανταπόκρισης, μπορούμε να την επεξεργαστούμε διεξοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη που θα προκύψουν για τους δανειολήπτες και τις οικογένειές τους, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου