Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ..!!! 45 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ..(ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)

Του Αθανασόπουλου Περικλή
Αθήνα 2.9.2014
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι παρμένα από το βιβλιο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και είναι αδιαμφισβήτητα.
Η καταγραφή έγινε το 2005 μετά από εντολή του τότε Υπουργού κύριου ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ με σκοπό την διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Στον πίνακα που ακολουθεί τα ποσά της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν υπολογιστεί από τις ισχύουσες τότε αντικειμενικές αξίες,  που σημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού η εμπορική (πραγματική) αξία είναι τουλάχιστον 2-3 φορές μεγαλύτερη.
Στο α/α 82 και 83 περιλαμβάνεται και η περιουσία των δύο οργανισμών, ΟΕΚ και ΟΕΕ της οποίας  η εμπορική αξία, σύμφωνα με δηλώσεις των τότε συνδικαλιστικών στελεχών, έφτανε τα 12 δις ευρώ, η οποία , μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ και ετοιμάζεται να εκχωριθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

Με το κλείσιμο του ΟΕΚ μεταφέρθηκε το αποθεματικό του περίπου 870.000.000 ευρώ στον ΟΑΕΔ, ενω σβήστηκε ( κουρεύτηκε) το χρέος των 2,5 δίς ευρώ του ΙΚΑ και ακόμα και σήμερα εισπράττονται οι εισφορές, περίπου 500.000.000ευρω  το χρόνο και καλύπτουν μαύρες τρύπες.

Τέλος, το σύνολο της ακίνητης, κινητής και χρεόγραφα περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 45 δίς ευρώ.

Τα στοιχεία είναι στη διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό για να κινήσει κάποια διαδικασία για την νομιμότητα η μη  των τεκταινόμενων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ-και ΦΟΡΕΑ 


A/A
Φ.Κ.Α
Ακίνητα  (αντικειμενική αξία σε δις ευρώ)
Καταθέσεις (σε δις ευρώ)
Χρεόγραφα  (σε δις ευρώ)
σύνολο     (σε δις ευρώ)
1
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
0,23170
0,58200
4,13529
4,94899
2
ΕΤΕΑΜ
0,01140
0,00000
0,21336
0,22476
3
ΤΣΕΑΠ-ΓΣΟ
0,00480
0,02732
0,03591
0,06803
4
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ
0,00400
0,00910
0,13643
0,14953
5
ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
0,00000
0,00228
0,00000
0,00228
6
ΤΑΠΑΕΕ
0,00160
0,03340
0,10002
0,13502
7
ΤΑΝΠΥ
0,00600
0,04716
0,06956
0,12272
8
ΟΓΑ
0,00000
0,19015
2,18878
2,37893
9
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
0,01790
0,01475
0,33604
0,36869
10
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
0,02230
0,01728
0,09630
0,13588
11
ΤΠΞ
0,00000
0,00017
0,00680
0,00697
12
ΤΝ
0,02900
0,46479
0,42944
0,92323
13
ΤΣΑΥ
0,02500
0,27650
0,72756
1,02905
14
ΤΣΜΕΔΕ
0,01780
1,64276
0,60543
2,26599
15
ΤΣΠ-ΕΤΕ
0,03700
0,05583
0,41702
0,50985
16
ΤΣΠ-ΤΕ
0,01740
0,11325
0,13204
0,26269
17
ΤΣΠ-ΑΤΕ
0,00140
0,01925
0,11885
0,13950
18
ΤΑΠΙΛΤ
0,00100
0,01243
0,00330
0,01673
19
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
0,00600
0,07986
0,04516
0,13102
20
ΤΑΠ-ΟΤΕ
0,05840
0,18565
0,03600
0,28004
21
ΤΣΠΕΑΘ
0,00140
0,42360
0,02831
0,45332
22
ΤΑΙΣΥΤ
0,00065
0,31744
0,05116
0,36925
23
ΤΣΕΥΠ
0,00420
0,00193
0,11792
0,12404
24
ΤΣΕΥΠΘ
0,00193
0,01195
0,00049
0,01437
25
ΤΑΤΤΑ
0,00100
0,10096
0,01518
0,11714
26
ΤΑΠΠΕΒΕΒΕΚ
0,00000
0,00488
0,00033
0,00521
27
ΤΕΑΠΟΚΑ
0,00359
0,33986
0,20511
0,54856
28
ΤΑΔΚΥ
0,00142
0,43209
0,00150
0,43501
29
ΤΑΠΕΑΠΙ
0,00036
0,00625
0,02657
0,03317
30
ΤΑΠΠΕΛ
0,00350
0,00835
0,00655
0,01840
31
ΤΑΠΕΜ
0,00032
0,17173
0,04661
0,21865
32
ΤΕΑΠΕΤ
0,00480
0,07305
0,03836
0,11620
33
ΤΕΑΠΟΖΟ
0,00014
0,06877
0,12872
0,19763
34
ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ
0,00222
0,01149
0,00889
0,02260
35
ΤΕΑΥΕΚ
0,00830
0,49524
0,27405
0,77758
36
ΤΕΑΚ
0,00026
0,02665
0,00588
0,03279
37
ΤΕΑΑΠΑΕ
0,00317
0,19618
0,38786
0,58722
38
ΤΕΑΗΕ
0,00147
0,01385
0,02560
0,04092
39
ΤΕΑΥΦΕ
0,00580
0,01815
0,23309
0,25704
40
ΤΕΑΠΕΠ
0,00170
0,00130
0,00789
0,01089
41
ΤΕΑΥΕΤ
0,00190
0,91660
0,11030
1,02880
42
ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ
0,00050
0,16713
0,01054
0,17817
43
ΤΕΑΑΠΑΕ
0,00400
0,01327
0,00969
0,02697
44
ΤΑΣ
0,00040
0,06762
0,02388
0,09190
45
ΤΑΥΑΠ
0,00000
0,04392
0,00011
0,04403
46
ΤΕΑΔΥ
0,02580
0,74832
0,75335
1,52747
47
ΤΕΑΠΤΝ
0,00000
0,00930
0,00073
0,01003
48
ΕΤΕΧ
0,00900
0,04188
0,11777
0,16866
49
ΤΑΥΠΣ
0,00000
0,05741
0,00184
0,05925
50
ΜΤΥ-ΤΕ
0,02790
0,05913
0,10567
0,19270
51
ΕΔΟΕΑΠ
0,00560
0,09123
0,06319
0,16002
52
ΤΕΑΕΙΓΕ
0,00053
0,05418
0,04381
0,09852
53
ΤΕΑΠΑΕΛ
0,00120
0,03951
0,00400
0,04470
54
ΤΑΞΥ
0,00720
0,22097
0,12022
0,34839
55
ΤΠΠ-ΟΥΘ
0,00000
0,00433
0,00000
0,00433
56
ΤΕΑΚΔΥΠΥΚ
0,00039
0,00590
0,07323
0,07952
57
ΤΠΔΕ
0,00032
0,00755
0,00450
0,01237
58
ΤΠΕΔΕ
0,00290
0,04480
0,09116
0,13886
59
ΤΑΠ-ΕΤΕ
0,00566
0,05495
0,33779
0,39840
60
ΤΠΔΥ
0,02620
0,30653
0,01445
0,34718
61
ΤΑΑΣ
0,00560
0,23235
0,05508
0,29303
62
ΕΤΥΑΠ
0,00017
0,04130
0,00125
0,04272
63
ΕΤΥΠΣ
0,00000
0,04994
0,00104
0,05098
64
ΤΑΠ-ΕΤ
0,00300
0,02408
0,20925
0,23633
65
ΤΑΠ-ΤΕ
0,00000
0,17761
0,09542
0,27303
66
ΤΠΔΑ
0,00270
0,04379
0,02584
0,07233
67
ΤΠΔΠ
0,00250
0,00377
0,01542
0,02170
68
ΤΠΔΘ
0,00280
0,00516
0,00000
0,00796
69
ΤΠΟΕΚΕ
0,00680
0,03991
0,01494
0,06165
70
ΤΠΠ-ΟΣΕ
0,00280
0,05395
0,10112
0,15787
71
ΤΑΡΠ-ΟΤΕ
0,00000
0,21643
0,40564
0,62207
72
ΤΠΠ-ΟΛΘ
0,00012
0,00782
0,00529
0,01323
73
ΤΥΔΕ
0,00030
0,00335
0,00455
0,00820
74
ΚΥΥΑΠ
0,00126
0,01320
0,00049
0,01495
75
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
0,00000
0,00952
0,00548
0,01500
76
ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
0,00000
0,01347
0,00240
0,01587
77
ΤΥΔΚΥ
0,00275
0,42927
0,13147
0,56349
78
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
0,00089
0,16237
0,14745
0,31071
79
ΤΑΠΕΤ
0,00007
0,00300
0,00000
0,00307
80
ΟΑΠ-ΔΕΗ
0,00792
0,03226
0,18208
0,22226
81
ΤΑΠΕΑ-Π
0,00079
0,00000
0,00000
0,00079
82
ΟΕΚ
12,00000
0,8756
4
16,87560
83
ΟΕΕ
1,50000
0
0
1,50000

ΣΥΝΟΛΑ
14,19890
11,89029
18,73376
44,82295
Δεν υπάρχουν σχόλια: