Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ πρ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για sakorafaΣοφία Σακοράφα
Ευρωβουλευτής

Στρασβούργο 14.11.2018 Νέες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.Κοινή ερώτηση Νίκου Χουντή και Σοφίας Σακοράφα προς Κομισιόν.
Κοινή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας

(ΛΑΕ) Νίκος Χουντής και η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα για νέες παρα-βιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση τους αναφέρουν ότι η τροποποίηση του ν.4062/12 παρα-βιάζει την Οδηγία 2011/92/ΕΕ, αφού προβλέπεται μόλις μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περίπου 30 έργα και η διαβούλευση περιορίζεται σε μόλις 10 ημέρες, ενώ η Οδηγία ορίζει τουλάχιστον 30 ημέρες.
Στη συνέχεια της ερώτησης τους οι δύο Έλληνες ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι παρακάμπτονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα έργα στην Ελλάδα αφού προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης μόνο για τα έργα που είναι στο ΣΟΑ τονίζοντας
επιπλέον ότι με την εισαγωγή της έννοιας των κτιριακών ενοτήτων αδειοδοτούνται κτιριακά έργα χωρίς να έχουν σαφή θέση στο χώρο.
Στην ερώτηση τους η Σοφία Σακοράφα και ο Νίκος Χουντής καταλήγουν ζητώντας την παρέμβαση της Κομισιόν στο θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων στο Ελληνικό, την εφαρμογή των Οδηγιών 2001/42/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
Συνεχίζονται οι παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο θέμα του πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) προβλέπει δόμηση 3.600.000 τ.μ. και εντατικές χρήσεις, με επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή.
Έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ και εκκρεμεί στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία για παραβίαση των οδηγιών: 2001/42/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ, της συνθήκης της Φλωρεντίας και του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων του ΣΟΑ, ο πρόσφατα τροποποιημένος ν.4062, παραβιάζει την Οδηγία 2011/92/ΕΕ:
Ενώ, υπάρχουν 30 έργα που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση η τροποποίηση του
ν. 4062/12 προβλέπει τη σύνταξη μίας μόνο ΜΠΕ για όλα τα έργα του ΣΟΑ και καταργεί τη
2
Διαβούλευση η οποία περιορίζεται στις 10 ημέρες. Προβλέπει έκδοση απόφασης του
υπουργού Περιβάλλοντος για το περιεχόμενο της μοναδικής ΜΠΕ, παρακάμπτοντας όλες τις
διατάξεις που ισχύουν για τα έργα στην Ελλάδα. Αντί αναφοράς σε κτιριακό έργο που η θέση
του προσδιορίζεται με γεωγραφικές συντεταγμένες, εισάγει την έννοια των κτιριακών
ενοτήτων αδειοδοτώντας έργα χωρίς να είναι σαφώς προσδιορισμένη η θέση τους.
Ερωτάται:
Τι προτίθεται να πράξει για να αποτρέψει την καταστρατήγηση των οδηγιών της ΕΕ και του
άρθρου 191 της ΣΛΕΕ, σε βάρος του περιβάλλοντος και των επόμενων γενιών;
Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: