Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛ-ΣΤΑΤ: ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΟ 2019 (Μήπως δεν καταλαβαίνω σωστα;)

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ:

  Περίοδος 1η έως 44η εβδομάδα, 2020 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει με έκτακτο δελτίο τύπου προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων από την 1η έως την 44η εβδομάδα του έτους 2020.

Τα στοιχεία αναφέρονται στο
υς θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία όλων των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων τις πρώτες σαράντα τέσσερις (44) εβδομάδες του έτους 2020 ανά φύλο, ηλικία και Περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 44 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 106.322 (53.387 άνδρες και 52.935 γυναίκες), ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 105.529 (53.235 άνδρες και 52.294 γυναίκες), αύξηση 0,75% και σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2015 – 2019 (102.341), παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.981 θανάτους (3,89%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 5,05% το 2019 σε σχέση με το 2018 (100.457), σε -4,55% το 2018 σε σχέση με το 2017 (105.242), σε 7,17% το 2017 σε σχέση με το 2016 (98.199) και -3,99% το 2016 σε σχέση με το 2015 (102.276). (Πίνακες 1, 2, 3 και 4).

 

Θάνατοι / 2020

Θάνατοι, 2020

Δελτίο Τύπου

Εβδομαδιαία Στοιχεία Θανάτων (1η - 21η Εβδομάδα)
Εβδομαδιαία Στοιχεία Θανάτων (1η - 35η Εβδομάδα)
Εβδομαδιαία Στοιχεία Θανάτων (1η - 26η Εβδομάδα)
Εβδομαδιαία Στοιχεία Θανάτων (1η - 30η Εβδομάδα)
Εβδομαδιαία Στοιχεία Θανάτων (1η - 44η Εβδομάδα)

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: