Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

«Η Δημόσια Στέγαση στο Απόσπασμα » Πλεόνασμα 630.196.072 € για τα έτη 2019, 2020 του λογαριασμού ΕΛΕΚΠ του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον Ν.4144/2013, άρθ.34, παρ.1,2,3,6
  «..Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α΄39) καταργείται και οι πόροι, τα αποθεματικά και κάθε έσοδο αυτού μεταφέρονται στον ως άνω συνιστώμενο κλάδο.

3. Ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/1996 (Α΄ 188), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.

Επίσης «6. Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.: α) Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.  β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία β', δ', ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν: εε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως:

- την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού».

 

            Όμως από το 2012 μέχρι και σήμερα 9 χρόνια μετά, ο ΟΑΕΔ παρότι εισπράττει τις εισφορές υπέρ τ.ΟΕΚ, και έχει την υποχρέωση να υλοποιεί στεγαστικά προγράμματα, δυστυχώς δεν το κάνει, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρώσει πολλά δις € που αφορούν εισφορές ανταποδοτικές υπέρ της αξιοπρεπούς στέγασης του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.                                                     

            Σύμφωνα με τα χθεσινά απολογιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια για το έτος 2020, ο ΟΑΕΔ στον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ όπου συγκεντρώνονται οι εισφορές υπέρ ΟΕΚ και Εστίας εμφάνισε πλεόνασμα 325.220.700,52 €.

            Εάν προσθέσουμε και το αντίστοιχο πλεόνασμα για τον ίδιο λογαριασμό που αναφέρεται στο λογιστικό έτος 2019, ύψους 304.975.371,70 τότε ο ΟΑΕΔ για τα δύο χρόνια 2019,2020 έχει συγκεντρώσει και αποταμιεύσει κονδύλια από εισφορές υπέρ της στέγασης ύψους 630.196.072 €.  «Ιλιγγιώδη αναξιοποίητα ποσά !!»

          Είναι αδιανόητο να μιλάμε για «αποταμίευση» των εισφορών των εργαζομένων που πληρώνουν για τη στέγασή τους την ίδια στιγμή που οι πλειστηριασμοί έχουν ήδη ξεκινήσει, η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα είναι   πολύ υψηλή και υπάρχουν χιλιάδες οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή να τραφούν αξιοπρεπώς.

          Δεν υπάρχει καμιά απολύτως δικαιολογία για τον ΟΑΕΔ αλλά και για τους Κυβερνώντες που σκοπίμως αδιαφορούν για την ευημερία των πολιτών και τους αφήνουν έρμαια στα κοράκια των funds και των εισπρακτικών εταιρειών.

          To συνολικό ποσό που ο ΟΑΕΔ διαθέτει για τη στέγαση ξεπερνά κατά πολύ τα 600 εκ. αφού ως καθολικός διάδοχος έχει εισπράξει τα αποθεματικά του ΟΕΚ αλλά εισπράττει και τις δόσεις των δανείων και των δόσεων οικιστών εργατικών κατοικιών. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ξεπερνούν τα 3 Δις ευρώ τα συνολικά διαθέσιμα αποθεματικά του ΟΑΕΔ για τη στέγαση, τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο 4144/2013 υπόκειται σε χωριστή παρακολούθηση και απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια, κάτι το οποίο δεσμεύει τον ΟΑΕΔ από την διάθεσή τους για  αλλότριους σκοπούς.

          Είναι απορίας άξιο οι πολιτικές προθέσεις για τα συγκεκριμένα κονδύλια αλλά και η  πλήρης απουσία πολιτικού ελέγχου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ανάγκη δημόσιας στέγασης;

          O OEK, ήταν ο μοναδικός Δημόσιος Οργανισμός για τη στέγαση στην Ελλάδα, προσφέροντας αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα και μειώνοντας τη φτώχεια και την ανεργία. Μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του, ύψους 500 εκ. € χορηγούσε δάνεια άτοκα σε χιλιάδες οικογένειες, έχτιζε εκατοντάδες εργατικές κατοικίες κάθε χρόνο,  υλοποιούσε προγράμματα επιδότησης ενοικίου και συνεισέφερε στην αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών. Ήταν αρωγός σε έκτακτες στεγαστικές ανάγκες όπως σε καταστροφικές πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές.

         

            Είναι αδήριτη κοινωνική ανάγκη να επαναφέρουμε τις δημόσιες πολιτικές στέγασης με την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων και την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΕΚ.

          Η επανίδρυση Δημόσιου Οργανισμού Στέγασης είναι εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη   για την  ευημερία της Ελλάδας.                                 

 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ                                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: