Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

35 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν επίσπευση εκδίκασης των μεγαλοοφειλετών

35 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν επίσπευση εκδίκασης των μεγαλοοφειλετώνΕπιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης έστειλαν 35 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την οποία ζητούν να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων και να εισπραχθούν οι οφειλές των μεγαλοοφειλετών.

Αναλυτικά, οι βουλευτές υποστηρίζουνότι ένα σημαντικό ποσοστό των οφειλόμενων φόρων, αποτελείται από οφειλές για τις οποίες υπάρχει αναστολή είσπραξης, λόγω προσφυγής των οφειλετών στα δικαστήρια. Για τον λόγο αυτό ρωτούν τα συναρμόδια υπουργεία : σε τι ποσά ανέρχονται οι οφειλόμενοι φόροι, που εκκρεμούν μέχρι σήμερα στα δικαστήρια. Εάν προτίθενται να νομοθετήσουν την κατά προτεραιότητα εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 μηνών, αλλά και τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν.

Την ερώτηση την σύνταξε ο κ. Δημήτρης Κουσελάς ενώ την συνυπογράφουν οι Γ.
Χαραλαμπόπουλος, Αθ. Χαντάβας, Π. Ρήγας, Δ. Καρύδης, Β. Κεγκέρογλου, Θ. Παπαγεωργίου, Ι. Αμοιρίδης, Μιχ. Παντούλας, Ι. Βλατής, Θαν. Παπαδόπουλος, Ανδ. Τριανταφυλλόπουλος, Αλ. Αθανασιάδης, Ευαγγελία Κουρουπάκη, Γ. Κασσάρας, Μαρία Θεοχάρη, Ανδ. Μακρυπίδης, Μαρία Μίχου, Στ. Κουτμερίδης, Β. Τόγιας, Γ. Ντόλιος, Ν. Ζωϊδης, Αφροδίτη Παπαθανάση, Σπ. Μοσχόπουλος, Σπ. Μαργέλης, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Μαρία Κυριακοπούλου, Κυριακή Τεκτονίδου, Μιχ. Κατρίνης, Δ. Βαρβαρίγος, Δ. Τσιρώνης, Χρ. Αηδόνης, Ν. Σαλαγιάννης, Αικατερίνη Φαρμάκη-Γκέκη και Ελπίδα Τσουρή.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό κομμάτι των οφειλόμενων φόρων, αποτελείται από οφειλές για τις οποίες υπάρχει αναστολή είσπραξης, λόγω προσφυγής των οφειλετών στα δικαστήρια.
Για την ταχύτερη εκδίκαση των αντίστοιχων υποθέσεων και τον περιορισμό της χορήγησης αναστολών είσπραξης, έχουν ήδη καταβληθεί προσπάθειες επίσπευσης και με την προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, με το άρθρο 57 παρ. 3 του ν. 3900/2010 ορίσθηκε ότι στα διοικητικά πρωτοδικεία και στα διοικητικά εφετεία, στα οποία λειτουργούν τρία τουλάχιστον τμήματα, μπορεί να συνιστώνται, με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση διαφορών για τους φόρους, τους δασμούς, τις εισφορές, τα τέλη και τα συναφή δικαιώματα του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ. Προβλέφθηκε μάλιστα έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολομέλεια του οικείου Δικαστηρίου να τροποποιεί αναλόγως τον κανονισμό του. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η απόφαση της Ολομέλειας για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας εκδίδεται έως το τέλος του δικαστικού έτους 2011-2012.
Επίσης, με τα άρθρα 34-40 του ως άνω νόμου περιορίσθηκαν οι λόγοι αναστολής είσπραξης των φόρων σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος κατά το οποίο ως λόγος αναστολής προβλέπεται η ανεπανόρθωτη βλάβη, στην ουσία η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, ή το προδήλως βάσιμο της προσφυγής ή της έφεσης.
Παρʼ όλες αυτές τις ρυθμίσεις και τις προσπάθειες επίσπευσης στην εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων, δεν φαίνεται να έχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Ειδικά σήμερα, που οι συνεπείς φορολογούμενοι υφίστανται βαρειές και σκληρές θυσίες για να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, δεν νοείται οι μεγαλοοφειλέτες να εκμεταλλεύονται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναστολής της είσπραξης μέσω της προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη, ούτε και τις συχνά σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση των αντίστοιχων υποθέσεων από τα αρμόδια δικαστήρια, με συνέπεια να περνούν χρόνια ολόκληρα, μέχρι να εισπραχθούν σημαντικότατα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους.
Εύλογο μέτρο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος θα ήταν η θεσμοθέτηση της κατά προτεραιότητα και τάχιστης εκδίκασης από τα δικαστήρια, εντός μέγιστης προθεσμίας 5 μηνών, όλων των προσφυγών που αφορούν φορολογικές υποθέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σημαντικών ποσών προς το Δημόσιο. ʽΕτσι, δεν θα περιμένουμε χρόνια μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές, για να μπορέσουν στη συνέχεια να εισπραχθούν τα οφειλόμενα, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η επιτυχία των λαμβανόμενων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής προϋποθέτει δίκαιο επιμερισμό των βαρών μεταξύ των φορολογούμενων, η δε προάσπιση των αρχών της δίκαιης δίκης πρέπει να λαμβάνει υπʼ όψιν την ανάγκη του κατεπείγοντος των εισπράξεων και την εξυπηρέτηση ενός μείζονος, σήμερα, δημόσιου και εθνικού συμφέροντος. Η ταχεία είσπραξη των οφειλόμενων φόρων, που αφορούν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η χώρα, αλλά και με την απόλυτα δικαιολογημένη απαίτηση των πολιτών να συμμετέχουν όλοι στα φορολογικά βάρη, ανάλογα με την πραγματική τους φοροδοτική δυνατότητα. Διαφορετικά, ό,τι δεν εισπράττεται από τους μεγαλοοφειλέτες και τους φοροφυγάδες καταλήγει να επιβαρύνει επιπλέον και άνισα τους συνεπείς φορολογούμενους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου