Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Μπουρλότο σε ό,τι απέμεινε για ναυτεργάτες και νησιώτες


ilias skopelos


ΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μπουρλότο σε ό,τι απέμεινε για ναυτεργάτες και νησιώτες

Πλωτά γκέτο τα καράβια, στα νύχια των επιχειρηματιών τα νησιά, αν εφαρμοστούν οι διατάξεις του
Το αντιδραστικό νομοσχέδιο πρέπει να βρει καθολική κατακραυγή και αντίσταση από ναυτεργάτες, νησιώτες και όλο το λαό
Ενα ζοφερό τοπίο για ναυτεργάτες, νησιώτες, εργαζόμενους στα λιμάνια, συνολικά για την εργατική τάξη και το λαό, προδιαγράφει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ), το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή κι έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης, με οδηγό τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ.
Το αντιδραστικό νομοθέτημα είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού της συγκυβέρνησης, με τον οποίο επιδιώκεται το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπώλια να βάλουν στο χέρι ένα χώρο γεωστρατηγικής σημασίας, όπως είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου και τις αναπτυξιακές του δυνατότητες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γεωθερμική ενέργεια).

Να βάλουν δηλαδή στο χέρι υποδομές της χώρας, όπως είναι τα λιμάνια της, οι πύλες δηλαδή εισόδου και εξόδου της, ενταγμένα στην αμυντική της ικανότητα. Προκειμένου μάλιστα να πραγματοποιείται απρόσκοπτα το «μεταφορικό έργο», τα καράβια θα είναι πλωτά γκέτο, με ναυτεργάτες φτηνούς, ευέλικτους και πειθήνιους...
Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις μέρες πριν δοθεί το νομοσχέδιο στη δημοσιότητα, διοργανώθηκε στις 10 Δεκέμβρη από το ΥΝΑ ημερίδα για τη νησιωτική πολιτική. Μιλώντας στην ημερίδα, ο υπουργός ΝΑ Κ. Μουσουρούλης ανέσυρε τη θεωρία της Ψωροκώσταινας, λέγοντας για τα νησιά: «Θυμίζω: Το μικρό μέγεθος και τη μικρή αγορά, τους περιορισμένους πόρους και το εύθραυστο περιβάλλον, τη χαμηλή προσπελασιμότητα».
Χωρίς να αναφέρει πάνω σε ποιες μελέτες και επιστημονικά στοιχεία πατάει η εκτίμησή του, συνέχισε λέγοντας ότι «τα νησιά είναι αδύνατον να παράγουν μαζικά και σε χαμηλό κόστος (...) δεν έχουν άφθονους φυσικούς πόρους», για να καταλήξει να αναδείξει «τις αγορές», τους «μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους», ως σωτήρες των νησιών! Δηλαδή, έδωσε το σύνθημα στα μονοπώλια, «πάρτε τα όλα!» και μάλιστα φτηνά.
Πλωτά γκέτο όλα τα καράβια
Σε ό,τι αφορά τους ναυτεργάτες, στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου, όπως καταγγέλθηκε από τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, «για πρώτη φορά μετά το 1944 της κυβέρνησης του Καΐρου, καταργούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».
Συγκεκριμένα, προβλέπεται: «Κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δύνανται να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή του πράκτορα του πλοίου και Ελληνα ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώματος και να συμφωνούνται ο μισθός, τυχόν λοιπές αποδοχές και οι όροι εργασίας του σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3.000 κοχ νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α') ή σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής».
Αρχίζει δηλαδή από τα κατώτερα πληρώματα των φορτηγών πλοίων και των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, ανοίγοντας το δρόμο για τις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων και την ακτοπλοΐα και για όλα τα πληρώματα.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα, σε περίπτωση που οι ναυτεργάτες αποφασίσουν να διεκδικήσουν ΣΣΕ και συνολικά τα δικαιώματά τους. Στο άρθρο 33 αναφέρεται: «Σε περίπτωση εκτάκτου διακοπής εκτέλεσης πλόων εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης των πλόων από το δρομολογημένο πλοίο και εφόσον δεν υφίσταται άλλη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής του ή αναπλήρωσης των δρομολογίων, δύναται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου να επιτάσσεται το δρομολογημένο πλοίο και το πλήρωμα».
Και το «ζουμί»: «Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω απόφασης αναστέλλεται κάθε μορφής κατάσχεση του πλοίου, απεργιακή κινητοποίηση του πληρώματος, ως και κάθε άλλη αιτία εξαιτίας της οποίας το πλοίο διέκοψε την εκτέλεση των δρομολογίων».
Και για να ξεμπερδεύουν σταδιακά με το ελληνικό ναυτεργατικό δυναμικό, επειδή είναι ναυτεργάτες με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστική εκπροσώπηση, στο άρθρο 18 προβλέπεται: «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται "Μητρώο Ενεργών Ναυτικών"».
«Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τρία έτη. Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις. Δηλαδή, κάθε χρόνο πρέπει ο ναυτεργάτης να έχει κοντά 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία για να μην του πάρουν το φυλλάδιο. Που σημαίνει ότι οι χιλιάδες ναυτεργάτες που είναι μακροχρόνια άνεργοι, τελειώνουν!
Ιδιωτικοποιημένα λιμάνια - φρούρια
Το 6σέλιδο άρθρο 11 του νομοσχεδίου με τίτλο «Ελεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» είναι «αφιερωμένο» στην ασφάλεια των λιμανιών με βάση το διεθνή Κώδικα ISPS, «περί αποφυγής έκνομων, τρομοκρατικών ενεργειών», με τον οποίο λιμάνια και πλοία μετατρέπονται σε φρούρια, πλήττοντας στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα εργαζομένων και ναυτεργατών.
Για κάθε λιμάνι δημιουργείται μία Αρχή Ασφαλείας, η οποία θα λογοδοτεί σε ένα Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο που με τη σειρά του θα συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών. Και μόνο από τον τίτλο γίνεται αντιληπτό ποιου τα συμφέροντα θα υπερασπίζονται οι αρχές λιμένων.
Ομως το κυριότερο είναι ότι προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 ότι: «Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπό ελληνική σημαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρεία, το πλοίο και τη λιμενική εγκατάσταση».
Καθήκον τους είναι η συμμόρφωση με τον Κώδικα ISPS και «επίσης διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται», όπως για παράδειγμα οπλισμένοι ράμπο.
Και βέβαια, οι φορείς εκμετάλλευσης (π.χ. εφοπλιστές και COSCO), «για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, λιμενικών εγκαταστάσεων, μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα, παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και χώρων τους»!
Από το 35 άρθρο ως το 41 διευκρινίζονται οι τρόποι που θα γίνει η παράδοση των λιμανιών στα σαγόνια των μονοπωλίων, του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Τα λιμάνια της χώρας χωρίζονται σύμφωνα με το νομοσχέδιο σε α) Αττικό Λιμενικό Δίκτυο, β) Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδας γ) Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδας και δ) Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου.
Δημιουργεί Γενικές Διευθύνσεις Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΓΔΑΑ) και σκοπός τους είναι: «Η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρείας και του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργιών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου» και αφορά όχι μόνο τα μεγάλα λιμάνια, αλλά όλα τα λιμάνια της χώρας, σε όλα τα νησιά, «όπου εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον» σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια.
Αν αυτό προστεθεί στο γεγονός ότι τα λιμάνια των νησιών αφορούν συνδυασμένες δραστηριότητες και μεταφορές ακτοπλοΐα, ανεφοδιασμό των νησιών, την αλιεία κ.ά., γίνεται κατανοητό ότι οι νησιώτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τρομακτικά προβλήματα.
Το λόγο έχουν νησιώτες - ναυτεργάτες
Γίνεται ολοφάνερο ότι αυτή η πολιτική, η κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των μονοπωλίων, είναι άκρως εχθρική και επικίνδυνη για ναυτεργάτες, νησιώτες, για όλους τους εργαζόμενους. Απειλεί ευθέως ακόμα και την ίδια τη διαβίωση στα νησιά. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώρια αναμονής.
Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με τα Εργατικά Κέντρα, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου εκπέμπουν το σύνθημα του αγωνιστικού ξεσηκωμού σε νησιά, καράβια, λιμάνια, προειδοποιώντας ότι: «Το μέλλον των νησιών μας προδιαγράφεται ζοφερό, η διαβίωση σ' αυτά πολύ δύσκολη, η επικοινωνία των κατοίκων τους, μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα επίσης, η ακτοπλοϊκή πρόσβαση σε επισκέπτες - τουρίστες προβληματική και η αεροπορική σύνδεση πανάκριβη. Η κατάσταση κινδυνεύει να γίνει μη αναστρέψιμη αν δεν αντιδράσουμε άμεσα».
Το πρώτο βήμα έγινε στις 10 Νοέμβρη, στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ. Πάνω από 30 συνδικαλιστικοί, μαζικοί φορείς από τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και φτωχούς αγρότες των νησιών, λαϊκές επιτροπές, γυναικείους Συλλόγους, καθόρισαν κοινό πλαίσιο πάλης που έχει μπούσουλα ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των εφοπλιστών.
Συντονισμός που καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη αγωνιστικών πρωτοβουλιών και στην οργάνωση του λαού για ακτοπλοϊκό δίκτυο ασφαλές και σύγχρονο, αντίστοιχο των σύγχρονων αναγκών νησιωτών, ναυτεργατών, όλων των λαϊκών - εργατικών οικογενειών.

Αθηνά ΖΥΜΑΡΗ
skopelos-news.

Δεν υπάρχουν σχόλια: