Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι 850.000»

Σε διευκρινίσεις για το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου τομέα, προέβη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και για τους αριθμούς που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με όσους φέρεται ότι προσελήφθησαν από το 2004 μέχρι το 2009. Οι «αναφορές για 850.000 υπαλλήλους δεν απηχούν την πραγματικότητα», τονίζει.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει, λοιπόν, ότι ο αριθμός του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ήταν 692.907 υπάλληλοι, ενώ σε 183.000 υπολογίζονταν το μη τακτικό προσωπικό.

Σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία (Ιούλιος 2013), το τακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 612.414 υπαλλήλους, ενώ το μη τακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 67.568.

Κατά συνέπεια οι αναφορές για 850.000 υπαλλήλους που υποτίθεται ότι προσελήφθησαν μεταξύ 2004 - 2009, δεν απηχούν την πραγματικότητα, όπως καταλήγει το υπουργείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό λεπτομερούς απεικόνισης του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στον έλεγχο τυχόν πλαστών δικαιολογητικών που αποτελεί έναν από τους τρεις άξονες (οι άλλοι δυο είναι η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των αδικαιολογήτως απόντων) της συνολικής πολιτικής του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, διευκρινίζεται ότι:

Για πρώτη φορά επιχειρείται στο Δημόσιο Τομέα ένας στοχευμένος έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών (πανεπιστημιακών πτυχίων, πτυχίων ξένων γλωσσών), αλλά και άλλων δικαιολογητικών, μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία η οποία διεκπεραιώνεται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον τελικό αριθμό των πλαστών δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί είναι παρακινδυνευμένη.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ξεκινήσει να δίδει στη δημοσιότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα στοιχεία που προκύπτουν από την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών, τα οποία είναι και τα μόνα αξιόπιστα, όπως αναφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου