Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ευρωμεσογειακό πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για έρευνα και καινοτομία

Εμφάνιση malta.JPG

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
     Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017
                                                                                                             
 Για το ευρωμεσογειακό πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 
ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, που αφορά στην έρευνα και την καινοτομία και εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος έλλειψης τροφής και νερού σε περιοχές της Μεσογείου, μίλησε η ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα στη Βαλέτα της Μάλτας, στην
διυπουργική συνδιάσκεψη για την ενδυνάμωση της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας.
Η κα Σακοράφα προσκλήθηκε στη Μάλτα, που έχει την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, με την ιδιότητα της εισηγήτριας του ευρωμεσογειακού προγράμματος PRIMA στο Ευρωκοινοβούλιο -όπου αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα- για να μιλήσει για αυτό ενώπιον των υπουργών των μεσογειακών χωρών, καθώς η μαλτέζικη προεδρία το θεωρεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της.

Η ευρωβουλευτής εστίασε  στο θέμα της έλλειψης τροφής και νερού σε περιοχές της άλλης πλευράς της Μεσογείου ως μία από τις  γενεσιουργές  αιτίες του φαινομένου της μαζικής μετανάστευσης, έτσι ώστε η αντιμετώπιση των οποίων μέσω και του PRIMA να συμβάλει δραστικά. 

Από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ωφεληθεί και η Ελλάδα, καθώς πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και φορείς μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν χρηματοδότηση,  αλλά και μέσα από την αντιμετώπιση των αιτιών της μαζικής μετανάστευσης

      “Προέρχομαι από μία χώρα, την Ελλάδα, η οποία την ίδια στιγμή που βιώνει μια ισοπεδωτική οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, καλείται ταυτόχρονα να ανταποκριθεί με επιτυχία στην  ανθρωποκεντρική διαχείριση των αθρόων μεταναστευτικών ροών” είπε στην έναρξη της ομιλίας της η ευρωβουλευτής προς τους υπουργούς των μεσογειακών χωρών. “Η σημερινή κατάσταση της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής στη λεκάνη της Μεσογείου μας οδηγεί αναπόφευκτα στην ενδελεχή μελέτη των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος και στην άμεση αναζήτηση  δυνατοτήτων μόχλευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης είναι μεταξύ των κύριων αιτημάτων των πολιτών της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν πολυδιάστατη ανασφάλεια” ανέφερε.

Η Σοφία Σακοράφα μίλησε για τις ένοπλες συγκρούσεις, τις επεμβάσεις, τις διώξεις, τη βία, την αλλαγή του κλίματος, τη μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων κ.α που αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μετανάστευση. Επισήμανε ότι στο ίδιο πλαίσιο η πρόσβαση σε τροφή, πόσιμο νερό και στοιχειώδεις παροχές αποχέτευσης είναι καθοριστικές και αλληλένδετες προκλήσεις και αποτελούν ζητήματα υψίστης πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας στην περιοχή.

“Κατ’ αυτή την έννοια” τόνισε,  “η προσέγγιση της εταιρικής σχέσης PRIMA και συγκεκριμένα η αναζήτηση, αφενός βραχυπρόθεσμων λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και αφετέρου σημαντικών δομικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκπατρισμού των κατοίκων της Μεσογείου, αποτελεί μία πρωτοβουλία που κινείται στη σωστή κατεύθυνση”.

“Για το λόγο αυτό και ως εισηγήτρια της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζομαι τους τελευταίους πέντε μήνες εντατικά και σε στενή συνεργασία   με τη Μαλτέζικη Προεδρία.

Είναι σημαντικό και θετικά ενδεικτικό ότι η Προεδρία έθεσε το PRIMA ως πρώτη της προτεραιότητα στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος: να τεθεί δηλαδή το PRIMA σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή από 1-1-2018”.


Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα στην ευρωμεσογειακή συνδιάσκεψη της Μάλτας:

“Αξιότιμε κ. Επίτροπε

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση  της Μαλτέζικης Προεδρίας να συμμετάσχω στις εργασίες  της υπουργικής συνδιάσκεψης για την ενδυνάμωση της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας και συγκεκριμένα στην ενότητα που εστιάζει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου της μαζικής μετανάστευσης.

Προέρχομαι από μία χώρα, την Ελλάδα, η οποία την ίδια στιγμή που βιώνει μια ισοπεδωτική οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, καλείται ταυτόχρονα να ανταποκριθεί με επιτυχία στην  ανθρωποκεντρική διαχείριση των αθρόων μεταναστευτικών ροών. Η κλίμακα αυτού του φαινομένου είναι τέτοια που μας επιβάλλει να την αντιμετωπίζουμε ως μεγάλου μεγέθους ανθρωπιστική κρίση, η οποία επίσης είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και παρεμβάσεων.

Η σημερινή κατάσταση της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής στη λεκάνη της Μεσογείου μας οδηγεί αναπόφευκτα στην ενδελεχή μελέτη των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος και στην άμεση αναζήτηση  δυνατοτήτων μόχλευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης είναι μεταξύ των κύριων αιτημάτων των πολιτών της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν πολυδιάστατη ανασφάλεια. Ανασφάλεια που τους βυθίζει σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση σε καθημερινή βάση.

Οι ένοπλες συγκρούσεις, οι επεμβάσεις, οι διώξεις, οι εθνοτικές καθάρσεις, η γενικευμένη βία, η πολιτική αστάθεια, η αλλαγή του κλίματος, οι φυσικές καταστροφές, η μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού αναδεικνύονται ως οι πιο κρίσιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μετανάστευση.

Στο ίδιο πλαίσιο η πρόσβαση σε τροφή, πόσιμο νερό και στοιχειώδεις παροχές αποχέτευσης, είναι καθοριστικές και αλληλένδετες προκλήσεις και αποτελούν ζητήματα υψίστης πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας στην περιοχή.

Κατ’ αυτή την έννοια, η προσέγγιση της εταιρικής σχέσης PRIMA και συγκεκριμένα η αναζήτηση, αφενός βραχυπρόθεσμων λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και αφετέρου σημαντικών δομικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκπατρισμού των κατοίκων της Μεσογείου, αποτελεί μία πρωτοβουλία που κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Για το λόγο αυτό και ως εισηγήτρια της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζομαι τους τελευταίους πέντε μήνες εντατικά και σε στενή συνεργασία   με τη Μαλτέζικη Προεδρία.

Είναι σημαντικό και θετικά ενδεικτικό ότι η Προεδρία έθεσε το PRIMA ως πρώτη της προτεραιότητα στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος: να τεθεί δηλαδή το PRIMA σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή από 1-1-2018.

 Αξιότιμε κ. Επίτροπε

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Παρά την ικανοποίηση μου για την υιοθέτηση μίας από τις σπάνιες προσπάθειες επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ, της πρώτης εταιρικής σχέσης που αφορά σε συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αυτή της Μεσογείου, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω το αυτονόητο.

Το φαινόμενο έχει τέτοιες διαστάσεις που αυτού του είδους ή παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σίγουρα αναγκαίες, πλην όμως είναι δυσανάλογα μικρού μεγέθους σε σχέση με το πρόβλημα.

Χρέος μας είναι να υποστηρίξουμε μια μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη, συντονισμένη και ανθρωποκεντρική στρατηγική και κοινή πολιτική μετανάστευσης.

Μια πολιτική μακριά από το ξεπερασμένο, φοβικό και αναποτελεσματικό μοντέλο μιας Ευρώπης που οχυρώνεται. Μια πολιτική μακριά από τείχη, φράκτες και συρματοπλέγματα.

Μια πολιτική που θα βασίζεται στις αρχές της  πραγματικής αλληλεγγύης, της δίκαιης κατανομής των ευθυνών, που θα εγγυάται το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα σέβεται το πνεύμα και το γράμμα των Διεθνών Συνθηκών.

Μια πολιτική που θα προτάσσει ως κοινά εργαλεία:

-τη δημιουργία ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης, διαμονής, εργασίας  ή και επανεισδοχής,
-γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των κρίσιμων γεωπολιτικών ζητημάτων της περιοχής, τα οποία έχουν πολιτικές ρίζες
-επαρκείς αναπτυξιακούς πόρους και πρωτοβουλίες σαν το PRIMA, που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και την παραμονή των κατοίκων στον τόπο τους, σε ένα περιβάλλον  ειρήνης και ασφάλειας.


Αξιότιμε κ. Επίτροπε

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

H ανοχή μας μπροστά στην ανθρώπινη απώλεια υπήρξε προκλητικά επιλεκτική. Αν ρίξετε μια ματιά στο λεύκωμα με τον τίτλο ΄΄ trapped ΄΄ που συνοδεύει την εισήγησή μου θα αντιληφθείτε ότι αυτοί οι παγιδευμένοι είναι ίσως οι πιο τυχεροί. Είναι αυτοί που επιβιώσαν από τη λαίλαπα των πατρίδων τους, είναι αυτοί που δεν τους κατάπιε η Μεσόγειος.

Το PRIMA είναι ίσως μια μικρή αφορμή, κατά την άποψή μου μια μικρή νίκη, που στις παρούσες οδυνηρές συνθήκες καταγράφεται.

Για τους ανθρώπους όμως αυτούς ή για τους άλλους που μένουν παγιδευμένοι σε συνθήκες γενικευμένου πολέμου ή φτωχοποίησης δε φτάνει. Πρέπει να πλαισιωθεί με μια πολιτική απόφαση που θα έχει καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Τίποτε λιγότερο από αυτό και απαραιτήτως πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη γίνει από όλους μας. Και κυρίως σε διαφορετική κατεύθυνση. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε η Ευρώπη να επανασυνδεθεί με τις αξίες της και το ιστορικό της εκτόπισμα, να ξαναβρεί την ταυτότητά της , μια ταυτότητα σμιλεμένη από δύο παγκόσμιους πολέμους με εκατομμύρια νεκρούς, μετατρέποντας σε πολύ μακρινό παρελθόν, μετατρέποντας σε προϊστορία τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και τον φασισμό.”

                                                                                    Από το Γραφείο ΤύπουΔεν υπάρχουν σχόλια: