Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Aνακούφιση για 98.000 δανειολήπτες για τα δάνεια ΟΕΚ σε εργαζόμενους

Αποτέλεσμα εικόνας για οεκ δανεια«Επιδοτούνται από τον πρώην ΟΕΚ οι δόσεις δανείων που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες και οι δικαιούχοι έχουν λάβει επιδότηση επιτοκίου που έθετε ο πρώην ΟΕΚ. Παρέχεται εξουσιοδότηση μετά από γνώμη του ΟΑΕΔ (διάδοχος του ΟΕΚ) να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των παραπάνω δανείων».
Δεν υπάρχουν σχόλια: