Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

To the Prosecutor of ICC: Save Greece! Save the cradle of western civilization


For approximately the last three years, Greece has been making headlines all over the world, and the general impression has been that the Greek government has been fighting tooth and nail to save the country from bankruptcy and ruin. In actual fact though, things couldn’t be more different, because, in reality, Greece’s alleged saviours are the same people who all this time have been fighting to bring the country and its people to their knees, and have unfortunately been very
successful in their endeavors. Greece is dying and only justice can help. No money, no elections, no new government. Nothing. Only justice! Everything else comes second. Please help us to send the criminals to jail before it is too late and before the effects will spread to other countries.
Sign the petition
Greg Palest on CNBC: Greece is a Crime Scene


Ακριβώς ποιό έγκλημα ΔΕΝ έχουν κανει αυτά τα κτηνη?
Ο πόλεμος της Ευρώπης - Mόνια Mπενίνι


Δεν υπάρχουν σχόλια: