Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ: Μείωση της φορολογίας, κίνητρο για μείωση της ανεργίας

Σχόλιο του Μιχάλη Χάλαρημέλους της Συντονιστικής Επιτροπής των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία και μέλους της επιτροπής ανασυγκρότησης της Σοσιαλδημοκρατίας,  επί του σημερινού άρθρου της "Καθημερινής" με τίτλο «Έσπασαν το φράγμα του 1 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ» όπου παραθέτει την άποψη, που κατέθεσε το Γενάρη του 2015, για το πώς θα καταφέρει μια προοδευτική κυβέρνηση να περιορίσει το ποσοστό της ανεργίας και να αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης. Πώς θα στηριχθούν οι άνεργοι, που σε ποσοστό άνω του 70% αδυνατούν να βρουν δουλειά πάνω από 12 μήνες; (μακροχρόνια άνεργοι): 

"Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της ανεργίας ως το κυριότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η πολιτική για την αντιμετώπισή της πρέπει να εστιαστεί στη διευκόλυνση των νέων επιχειρήσεων και στην παροχή κινήτρων σε όλες τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη προσωπικού, κυρίως με τη μείωση της φορολογίας. Η μείωση π.χ. των συντελεστών ανάλογα με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους για νέες επιχειρήσεις, είναι βήματα που οπωσδήποτε θα συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση ζήτησης-κατάρτισης και φυσικά να μειωθεί περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος για όσες επιχειρήσεις «ανοίγουν» θέσεις εργασίας. Η κοινωνική και η αγροτική οικονομία είναι δύο τομείς που έχουν αναξιοποίητες δυνάμεις και οφείλουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Ειδική μέριμνα μπορεί να ληφθεί για τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είναι συμπολίτες μας κάθε ηλικίας, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης, ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η επανένταξή τους στην αγορά και, αν θέλετε, στο ίδιο το κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο να πηγαίνουν χαμένες ολόκληρες γενιές αλλά και ανθρώπινες ζωές, και πρέπει να δουλέψουμε εντατικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι να τα καταφέρουμε, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε, έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ανέργων, παρέχοντάς τους πλήρη υγειονομική περίθαλψη, εντάσσοντας περισσότερους ανέργους στους δικαιούχους επιδόματος και εφαρμόζοντας μια σειρά μέσων που θα αποδείξουν ότι το κοινωνικό κράτος είναι ακόμα εδώ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: