Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Δείτε το παιγνιδάκι του ΔΕΝΔΙΑ και ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ μέσα από τον κανονισμό της ΒΟΥΛΗΣ και πως παγιδεύτηκε ο άπειρος ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ο Δένδιας εξιστόρησε στους δημοσιογράφους τι του έκανε ο Κασιδιάρης
Του Αθανασόπουλου Περικλή
16-5-2017
Να δούμε τα γεγονότα με την σειρά:
Ο Δένδιας, ως άριστος νομικός και ως έμπειρος βουλευτής, ενώ γνωρίζει καλά ότι ο αγορευτής της βουλής απευθύνεται στον πρόεδρο και στο σώμα, οπότε ακόμα και η στέρηση της οπτικής επαφής των ανωτέρω μελών θεωρείται διακοπή, διέρχεται προκλητικά μπροστά από τον Κασσιδιάρη.
Ο Κασσιδιάρης θιγόμενος από την διακοπή την οποία του προκάλεσε ο Δενδιας,  του απευθύνει τον λόγο φανερά ενοχλημένος και με  ασεβή τρόπο.

Στη συνέχεια ο Δένδιας οπισθοδρομεί και ανταποκρίνεται στην πρόκληση απο τον Κασσιδιάρη, με εμφανώς προκλητικό τρόπο συνεχίζοντας  να διακόπτει εκτός από οπτικά και φραστικά τον αγορευτή ενώ τον πλησιάζει απειλητικά και προκλητικά, σε απόσταση ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, πράγμα που οδήγησε τον Κασσιδιάρη να τον απωθήσει..

Παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής από τον Πρόεδρο της Βουλής ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
Ο Πρόεδρος της Βουλής φανερά σοκαρισμένος και άπειρος, αντί να καλέσει και τους δύο Βουλευτές στην τάξη, απευθύνεται έντονα και παρατηρεί τον Κασσιδιάρη τον οποίον και αποβάλλει από την αίθουσα,  ενώ δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση στον Δένδια τον οποίο στην ουσία τον βγάζει καθαρό.
Στη συνέχεια δίνει τον λόγο επί προσωπικού στον Δένδια, οπότε τον κάνει θύμα, αφού είχε φροντίσει με  την αποβολή του Κασσιδιάρη από την αίθουσα της Βουλής να τον χρήση θύτη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 'Αρθρo 11:Aρμoδιότητες τoυ Προέδρου
3. O Πρόεδρος της Boυλής έχει όλες τις εξουσίες για τη διεύθυνση των συνεδριάσεων της Boυλής και τη διασφάλιση της απρόσκoπτης διεξαγωγής των εργασιών της. Iδίως:
α) διασφαλίζει την πιστή τήρηση τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής και την ελεύθερη έκφραση της γνώμης των Boυλευτών·
γ) κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, τηρεί την τάξη, δίνει τo λόγο, κηρύσσει τη λήξη των συζητήσεων, θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήματα και ανακοινώνει τα απoτελέσματα των ψηφoφoριών·
δ) διευθύνει και διατηρεί τις συζητήσεις μέσα στα όρια του Kανoνισμoύ
στ) παίρνει όλα τα αναγκαία πειθαρχικά μέτρα εναντίον κάθε παρεκτρεπόμενoυ Βουλευτή
 
 Παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής από τον ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ
Ο Κασιδιάρης δεν είχε κανένα δικαίωμα να συνομιλήσει με τον Δένδια, παρά μόνο αν θίχτηκε να ζητήσει τον λόγο « επι προσωπικού» από τον Πρόεδρο της Βουλής μετά το πέρας της αγόρευσής του (Κανονισμός της Βουλής άρθρο 68 παρ.1.2,3,4,5 &6).

 Παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής από τον ΔΕΝΔΙΑ
Ο Δένδιας ενώ διερχόταν μπροστά από τον Κασσιδιάρη, του έκοψε την οπτική επαφή με τον Πρόεδρο της Βουλής στον οποίο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής ο αγορευτής απευθύνει τον λόγο, στην ουσία προξένησε διακοπή στην αγόρευση του Κασσιδιάρη (Κανονισμός της Βουλής άρθρο 66 παρ.5).
 Ο Δενδιας δεν είχε κανένα δικαίωμα να διακόψει την αγόρευση του Κασσιδιάρη και να συνομιλήσει μαζί του, παρά μόνο αν θίχτηκε, οπότε έπρεπε να ζητήσει τον λόγο « επι προσωπικού» από τον Πρόεδρο της Βουλής μετά το πέρας της αγόρευσης του Κασσιδιάρη. (Κανονισμός της Βουλής άρθρο 68 παρ.1.2,3,4,5 &6).

Ποια είναι τα οφέλη της ΝΔ και της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ από το παιγνίδι;
1.      Αν μετά από  αίτημα της αντιπολίτευσης αποβληθεί  η ΧΑ ,ο παραχαράσσεται η πλειοψηφία στη βουλή και περνούν τα μέτρα με 143 βουλευτές, αποτέλεσμα που θα αμφισβητεί διαχρονικά η αντιπολίτευση και θα το χρησιμοποιεί κατά της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
2.      Η εμφάνιση της ΧΑ ως αδικημένη θα διατηρεί τα ποσοστά της και θα παραμένει στη βουλή ως αφανή κεντροδεξιά συνιστώσα της ΝΔ.