Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ)


Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΑΕΔ
 Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2020, ανήλθε σε 1.076.134 άτομα. Από αυτά 508.727 (ποσοστό 47,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 567.407 (ποσοστό 52,73%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 402.662 (ποσοστό 37,42%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 673.472  (ποσοστό 62,58%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2020, ανήλθε σε 62.657 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 20.726  (ποσοστό 33,08%) και οι γυναίκες σε 41.931  (ποσοστό 66,92%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1],  για τον μήνα Ιανουάριο 2020,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 250.310 άτομα, από τα οποία οι 131.008 (ποσοστό 52,34%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 119.302 (ποσοστό 47,66%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 110.466 (ποσοστό 44,13%)  και οι γυναίκες σε 139.844  (ποσοστό 55,87%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 105.299 (ποσοστό 42,07%) είναι κοινοί, 2.740 (ποσοστό 1,09%) είναι οικοδόμοι, 119.302 (ποσοστό 47,66%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 21.961 (ποσοστό 8,77%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 641 (ποσοστό 0,26%) είναι εκπαιδευτικοί, και 367 (ποσοστό 0,15%) είναι λοιποί.             


B: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
1.127.089
1.138.791
11.702
1,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
198.712
250.310
51.598
25,97%


Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
1.128.421
1.138.791
10.370
0,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
212.468
250.310
37.842
17,81%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2020


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
402.662
37,42%
20.726
33,08%
110.466
44,13%
Γυναίκες
673.472
62,58%
41.931
66,92%
139.844
55,87%
Σύνολο

1.076.134
100,00%
62.657
100,00%
250.310
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
7.662
0,71%
211
0,34%
705
0,28%
20-24  ετών
64.134
5,96%
2.273
3,63%
16.973
6,78%
25-29 ετών
110.814
10,30%
3.314
5,29%
32.752
13,08%
30-44  ετών
396.916
36,88%
16.629
26,54%
104.252
41,65%
45-54 ετών
264.836
24,61%
14.760
23,56%
61.631
24,62%
55-64 ετών
193.140
17,95%
18.174
29,01%
31.564
12,61%
65 ετών και άνω
38.632
3,59%
7.296
11,64%
2.433
0,97%
Σύνολο

1.076.134
100,00%
62.657
100,00%
250.310
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

92.537
8,60%
10.759
17,17%
13.461
5,38%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
326.061
30,30%
24.323
38,82%
75.385
30,12%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
497.901
46,27%
22.193
35,42%
125.949
50,32%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
159.635
14,83%
5.382
8,59%
35.515
14,19%
Σύνολο

1.076.134
100,00%
62.657
100,00%
250.310
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

926.866
86,13%
52.979
84,55%
200.719
80,19%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
28.587
2,66%
1.569
2,50%
12.125
4,84%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
120.681
11,21%
8.109
12,94%
37.466
14,97%
Σύνολο

1.076.134
100,00%
62.657
100,00%
250.310
100,00%

 Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου