Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Το Πόρισμα των « Σοφών» Αγνοεί Προκλητικά τις Αποφάσεις του ΣτΕ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 20 Οκτωβρίου 2015
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση ΣτΕ 2287/2015 Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2015 ]  Κοινωνική ασφάλιση - Κύριες και επικουρικές συντάξεις - Περικοπές συντάξεων - Επίλυση ζητήματος λόγω σπουδαιότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης


Περίληψη: Κρίθηκε ότι οι επίμαχες μειώσεις των κυρίων και επικουρικών συντάξεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντ. και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διότι δεν διενεργήθηκαν μετά από μελέτη των συνολικών επιπτώσεών τους στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων συνταξιούχων με αποτέλεσμα να μη καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της συμβατότητας τους με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Μετά τις διαδοχικές περικοπές και μειώσεις, σε συνέχεια δε και προς εφαρμογή του εγκριθέντος κατά το έτος 2012 δεύτερου «Μνημονίου Συνεννόησης» (ν. 4046/2012), ακολούθησαν το ίδιο αυτό έτος, δύο ακόμη νομοθετήματα με αντικείμενο την περαιτέρω περιστολή κυρίων και επικουρικών συντάξεων: Ο ν. 4051/2012, με το άρθρο 6 του οποίου μειώθηκαν αναδρομικά κατά 12%, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, οι κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και οι επικουρικές συντάξεις, με κλιμάκωση του ποσοστού μειώσεως (10%, 15% και 20%) αναλόγως του ύψους αυτών και με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ, καθώς και ο ν. 4093/2012, με το άρθρο πρώτο του οποίου, αφ’ ενός μεν μειώθηκαν εκ νέου, σε ποσοστά από 5% έως και 20%, οι από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ, αφ’ ετέρου δε καταργήθηκαν πλέον για όλους τους συνταξιούχους τα επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Οι τελευταίες ως άνω διατάξεις ψηφίσθηκαν όταν είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσεως και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιασθεί και ληφθεί τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Επομένως, κατά την επιχειρηθείσα με τις διατάξεις αυτές νέα, για πολλοστή φορά, περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών της ίδιας ομάδας θιγομένων, ο νομοθέτης δεν εδικαιολογείτο πλέον να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις χωρίς ειδική έρευνα του αντικειμένου αυτών, αλλά όφειλε, κατά τα εκτεθέντα στην έβδομη σκέψη, να προβεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη, προκειμένου να διαπιστώσει και να αναδείξει τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, τις απορρέουσες, μεταξύ άλλων, από το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και την προστασία της αξίας του ανθρώπου (Αντίθετη μειοψηφία).

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί περίληψη της απόφασης 2287 του ΣτΕ με την οποίαν κρίνονται αντισυνταγματικές οι μειώσεις των Συντάξεων Κύριων και Επικουρικών καθώς και η κατάργηση για όλους τους  συνταξιούχους των επιδομάτων  και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που επιβλήθηκαν με τους με τους Νόμους 4046, 4051 και 4093 του 2012. Η Κυβέρνηση αντί να σπεύσει να υλοποιήσει την απόφαση του ΣτΕ προχώρησε στη δημιουργία μιας επιτροπής «σοφών με στόχο την εκπόνηση ενός πορίσματος που θα τις έδινε την επιστημονική νομιμοποίηση να παρακάμψει την απόφαση και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην ολική ανατροπή του υφιστάμενου ασφαλιστικού συστήματος.

Πράγματι η επιτροπή στο πόρισμά της με τον πομπώδη τίτλο « Προς Ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για τις Συντάξεις» προτείνει τη μετατροπή του χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης  από διανεμητικό  με κύρια χαρακτηριστικά την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη σε ένα εξατομικευμένο σύστημα κεφαλαιοποιητικό  με βασική σύνταξη και ατομικούς λογαριασμούς ή μερίδες νοητής κεφαλαιοποίησης.

Ακόμη προτείνει: 
·         την υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος  που θα περιλαμβάνει τη λειτουργική συγχώνευση των Ταμείων, την ομογενοποίηση των διατάξεων για τις εισφορές και τις παροχές του ενιαίου συστήματος.
·         Tη καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, κυρίας και επικουρικής, για παλιούς και νέους ασφαλισμένους, αφού προηγουμένως καθοριστεί με Αναλογιστική Μελέτη το ποσοστό, κατά το οποίο τόσο η κάθε σύνταξη χωριστά, όσο και όλες από κοινού, θα αναπληρώνουν τις αποδοχές του ασφαλισμένου
·         Kαι επίσης τον ανακαθορισμό, κατ’ επιταγή των αρχών της συμμετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων με αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της κυρίας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Η υιοθέτηση  του σχεδίου των «σοφών» θα σημάνει με μαθηματική ακρίβεια την επιβολή μειώσεων στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις πάνω από 10% και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μέσα στην Κυβέρνηση για αυτό και αποφεύγουν να τοποθετηθούν με σαφήνεια πάνω στο πρόβλημα όταν ερωτώνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο κ Κατρούγκαλος σε σχετική  ερώτηση που του υπέβαλε δημοσιογράφος της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. « Και ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν τον τελικό λογαριασμό;» Υπουργός- Όλες οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού έστελναν το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Εγώ υποστηρίζω έντονα την πρόταση της Επιτροπής Σοφών με την εισαγωγή ενιαίων κανόνων  αναπλήρωσης και εισφορών για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Διαβάζοντας την απάντηση αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ Υπουργός αποφεύγει επιμελώς να αναφερθεί σε νούμερα, αρκείτε, για να βγει από τη δύσκολη θέση, να επαναλαμβάνει, ότι το συνταξιοδοτικό πρέπει να διέπεται από ενιαίους κανόνες. Και εμείς ρωτάμε τον κ Κατρούγκαλο ένας υπάλληλος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2009 με ποσοστό αναπλήρωσης 75%  γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει μια σύνταξη της τάξεως των 2000 ευρώ περίπου καθαρά  και που η σύνταξη αυτή μετά τις αλλεπάλληλες  μειώσεις  που έχει υποστεί έφθασε  σήμερα τα 1380 ευρώ (ποσοστό αναπλήρωσης κάτω από 60 %) πόσο πιο κάτω σκέφτεται να την πάει ανακαθορίζοντας την με τον νέο ενιαίο τρόπο υπολογισμού που προτείνουν οι «σοφοί»;

Ακόμη είναι εντελώς ψευδής ο ισχυρισμός κυβερνητικών παραγόντων,  ότι με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που επιχειρείτε δεν θα θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 ευρώ και αυτό γιατί μία σύνταξη 800 ευρώ καθαρά που αντικρίζει ένα ακαθάριστο ποσό πάνω από 1300 ευρώ, σύμφωνα με το πόρισμα  θα περικοπεί κι ας προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο με τις δηλώσεις του ο «αντιμνημονιακός» κ Κουρουπλής, ο οποίος  ειρήσθω εν παρόδω έχει ψηφίσει και δύο μνημόνια.  

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, ουσιαστικά καταργούνται με την ενοποίηση των ταμείων κυρίας και επικουρικής σύνταξης  και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος η οποία, παρά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού  ότι θα αντικατασταθεί με ισοδύναμα μέτρα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει στο προτεινόμενο σχέδιο από τον Υπουργό Εργασίας.

Συνιστούμε στην Κυβέρνηση και τον κ Τσίπρα να μην προχωρήσουν στην υιοθέτηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος   στην κοινωνική ασφάλιση,  κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η  ιδιωτικοποίηση του οφέλους και η κοινωνικοποίηση του κόστους. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε στη Σουηδία και απέτυχε και τώρα σκέφτονται να το αλλάξουν. Οι απόψεις του κ Κατρούγκαλου ο οποίος με δηλώσεις του υιοθετεί πλήρως όσα αναφέρονται  στο πόρισμα, είναι επικίνδυνες, ανιστόρητες και δεν έχουν καμία σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα.

Ο μη σεβασμός από την Κυβέρνηση των αποφάσεων των δικαστηρίων και μάλιστα του ΣτΕ και η συνεχής διολίσθηση σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εντείνουν το έλλειμμα Δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα και δημιουργούν συνθήκες πλήρους και οριστικής εξάρτησης από τους τοκογλύφους δανειστές και τις πιο συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !